Pagrindinis Pagrindai Islamas Pirmasis Islamo stulpas: Tikėjimo liudijimas “Šahada”

Pirmasis Islamo stulpas: Tikėjimo liudijimas “Šahada”

Pirmasis islamo stulpas - Šahada

Pirmasis Islamo stulpas (viena iš penkių pagrindinių musulmonų pareigų) yra tikėti ir išpažinti tikėjimą, t.y. norint tapti musulmonu(-e) reikia ištarti šahada (liudijimą), dar žinoma kaip Kalimah.

La ilaha illa Allah;
Muhammadur-rasul Allah.

Nėra kitų dievų, išskyrus vieną Dievą (Allah);
Muhammadas yra Jo pranašas.

Kad aiškiau suprastumėte, tai reiškia, kad nėra kitos dievybės, išskyrus tik vieną Dievą, kuris yra vienas vertas garbinimo visoje visatoje, tik vienam Kūrėjui turime melstis.

Arba mes sakome: “Garbinkite Kūrėją – bet ne Jo kūrinius.”

Pripažinimas

Šis pripažinimas yra suskirstytas į dvi dalis. Pirmoji dalis – Visagalis Dievas, Kūrėjas viso to, kas egzistuoja, pasaulių Valdovas; antroji dalis – Pasiuntinys, Pranašas Muhammadas (taika ir ramybė jam), žmogus, kuris gaudavo apreiškimus per angelą Gabrielių ir šie apreiškimai išlikę iki šių dienų, jais remiasi ir vadovaujasi kiekvienas musulmonas.

Nėra kitų dievų

Kiekvienas nuoširdžiai ištaręs šahadą ir tapęs musulmonu(-e), pripažįsta, kad Dievas (Allah) yra visą ko Kūrėjas ir aukščiausias Valdovas mūsų visoje visatoje. Todėl musulmonas(-ė) atveria širdį ir protą ištikimybei, atsidavimui ir paklusnumui, pasitiki, pasikliauna ir garbina nieką kitą, išskyrus vieną Dievą (Allah). Tai nėra atsiribojimas tik nuo pagoniškų dievų ir deivių padarytų iš medžių ir akmenų, kurie yra sukurti žmogaus ranka pagal jo vaizduotę; tai atmetimas apimantis visas koncepcijas: prietarus, ideologijas, gyvenimo būdą, valdžios figūras, kurios reikalauja aukščiausio atsidavimo, lojalumą, pasitikėjimą, meilę, paklusnumą ir garbinimą. Tai reiškia visiškai atmesti ir netikėti į paplitusius dalykus: astrologija, skaitymą iš delno, sėkmės pakabukus, ateities spėjimus ir aiškiaregius bei meldimąsi šventyklose ar kapuose “šventiesiems”, ar dvasių kvietimus ieškant užtarimo prieš Dievą. Islame nėra užtarėjų, nei dvasininkų; musulmonas(-ė) meldžiasi tiesiogiai tik vienam Dievu (Allah).

Tikėjimas pranašais

Tikėjimas Muhammado ﷺ pranašavimu reiškia sekimą jo pamokymais, kurie yra pateikti sunoje (jo asmeniniai pasisakymai, veiksmai); musulmonas(ė) turi ištikimai sekti jo nurodymais. Muhammadas ﷺ buvo paprastas žmogus, su jausmais ir emocijomis, kuris valgė, gėrė, miegojo, ir gimė, ir mirė, kaip ir kiti žmonės. Jis buvo tyros ir doros prigimties, labai teisingas, ir tvirtai tikintis į Dievą (Allah), ir buvo atsidavęs Islamui, tačiau nebuvo jis dievinamas. Musulmonai nesimeldžia jam, ir nelaiko dvasininku ar šventuoju, musulmonai taip pat nepripažįsta terminų “Islamizmas” ir “Mohammedanizmas”.

Daugiau panašiu archyvu
Komentarai išjungti

Tai pat kviečiame skaityti

Ko Islamas moko mus apie Jėzų ir jo motiną Mariją?

Jėzus Islame Jėzus gyveno maždaug prieš 2000 metų senojoje Palestinoje, tuo metu Romos imp…