Pagrindinis Klausimai Taurusis Koranas Muhammadas ﷺ buvo beraštis, taigi tada kas parašė Taurųjį Koraną?

Muhammadas ﷺ buvo beraštis, taigi tada kas parašė Taurųjį Koraną?

kas parase tauruji korana

Ar galiu paklausti – apie žmones, kurie pirmieji surašė Koraną? (Tu sakei, kad pranašas Muhammadas (taika ir ramybė jam) negalėjo nei rašyti/skaityti, ir jo pasekėjai surašė visą Taurųjį Koraną po pranašo mirties).”Ar jie pakeitė ar kažką klaidingai surašė ar ištrynė kai kurias Korano eilutes?


Jūs esate kviečiami peržiūrėti ir apsvarstyti šiuos faktus.

Ne, Muhammadas ﷺ neparašė Korano. Jis negalėjo to padaryti, nes jis buvo beraštis. Jis nemokėjo nei rašyti, nei skaityti ir daugelis žmonių paliudija šį faktą.

“Taigi, jei Muhammadas ﷺ neparašė Korano, tada KAS TAI PADARĖ?”

Nei vienas asmuo “nesukūrė” Tauriojo Korano. Visagalis Dievas (Allah) atskleidė Muhammadui ﷺ Koraną per angelą Gabrielių (arabų kalboje Jibril), o pranašas ﷺ išmokęs jį atmintinai mokindavo ir kompanionus.

Pats žodis “Koranas” reiškia “dažnai recituojamas” (deklamavimas balsu). Kaip mes “rašome garsus”? Ar ne ištardami juos? Mes iš tikrųjų rašome tik tai, ką girdime ir pateikiame tai rašydami plunksna ar parkeliu ant popieriaus. Faktiškai tik girdint Korano (deklamavimą) iš Muhammado ﷺ lūpų žmonės galėjo jį užfiksuoti ir surašyti. Tikrojo tono, garso tono aukščio ir skambesio neįmanoma užfiksuoti ant popieriaus lapo.

Net kai Taurusis Koranas buvo visas surašytas ir sudėtas į vieną knygą, kitaip vadinamą “Tauriuoju raštu” (arabų kalboje ‘mus-haf’), jis išliko toks pats Koranas, koks buvo atskleistas pranašui prieš daugelį šimtmečių. Žinoma, yra įmanoma parašyti knygą tik girdint žodžius ir sudėlioti ją vienokia ar kitokia forma, bet svarbiausias punktas yra tame, kad Muhammadas ﷺ to nepadarė; jis neišsigalvojo ir nepakeitė Tauriojo Korano žodžių. Ir jokiu būdu jis negalėjo to padaryti, nes jis buvo beraštis, nemokėjo nei rašyti, nei skaityti.

Kas pirmas pradėjo recituoti Taurųjį Koraną?

Atsakymas į šį klausimą yra paprastas.

Pagal Korano mokymus, šventasis raštas buvo atskleistas pranašui Muhammadui ﷺ tiesiogiai iš angelo Gabrieliaus (Jibril), kuris gaudavo Koraną iš Visagalio Dievo (Allah) tam tikromis dalimis ir tuomet recituodavo Pranašui; per 23 metus Muhammadui ﷺ buvo atskleistas visas Koranas.

Visos Korano eilutės buvo surinktos, surašytos ir išsaugotos, Pranašas niekada nepakeitė nieko iš šios unikalios knygos. Gabrieliui, Dievo (Allah) Angelui, buvo pavesta kur ir kaip atskleisti eilutę ar dalį Tauriojo Korano.

“Jei Pranašas nemokėjo rašyti ir skaityti, tada jo pasekėjai turėjo parašyti Koraną (kaip tai buvo padaryta su Biblija) — ar tai tiesa?”

NE! Vėlgi, jiems nereikėjo Korano perrašyti, kad jį išsaugotų, nors jie tai darydavo. Pasekėjai išmokdavo atmintinai kiekvieną eilutę, kuri buvo atskleista pranašui.
Kai kurie iš jų rašydavo ant gyvūno odos ar ant didelių akmenų, ar palmių lapų, nes taip buvo Muhammado ﷺ nurodyta. Pasekėjai surašė Koraną tik girdėdami jį iš Pranašo lūpų. Visi jie išmoko Koraną atmintinai ir tokiu pačiu būdu mokydavo kitus. Šį metodą musulmonai net iki šių dienų naudoja.

“Ar galėjo jie (pasekėjai) klaidingai surašyti ar pakeisti, ar papildyti, arba ištrinti kai kurias Korano eilutes? ”

NE! Allah sako Tauriajame Korane, “Jeigu jūs abejojate tuo, pateikite (sukurkite) knygą kaip ši”. Taurusis Koranas yra knyga, bet tai nėra įprasta knyga, sukurta ir parašyta žmogaus, ir tai yra mūsų pagrindinis tikslas.

Suraskite patys šiuos įrodymus – tiesiai iš šaltinio – iš Allah Korano (arabų kalba)
Ir nuspręskite ką manote apie “Allah Taurųjį Koraną”

Ir dabar tai tavo šansas patikrinti šiuos faktus, kuriais pats Koranas patvirtina savo autentiškumą:

“Tai yra knyga (Koranas), kurioje nėra jokių abejonių”

“Argi ne netikintieji teigia, kad jei ji būtų ne iš Allah tada būtų joje daug prieštaravimų?”

“Allah parodys jiems ženklus pačiuose ir tolimiausiuose horizontuose”.

“Jei turite abejonių apie tai, tada atneškite knygą kaip ši.”

Iki šiol nei vienas žmogus nesugebėjo sukurti nieko panašaus (grožiu, stiliumi, prasme ir pranašystėmis) į šį unikalų Koraną. Šiuolaikiniai moksliniai įrodymai ir liudijimai paverčia Taurųjį Koraną labiausiai aptariama knyga mūsų intelektualiame pasaulyje.

Mes kviečiame tave daugiau sužinoti apie Koraną, Islamą ir Pranašą Muhammadą ﷺ mūsų tinklapyje.

Daugiau panašiu archyvu
Komentarai išjungti

Tai pat kviečiame skaityti

Ko Islamas moko mus apie Jėzų ir jo motiną Mariją?

Jėzus Islame Jėzus gyveno maždaug prieš 2000 metų senojoje Palestinoje, tuo metu Romos imp…