Pagrindinis Blogas Straipsniai Islamas ir Krikščionybė

Islamas ir Krikščionybė

1
Islamas ir Krikščionybė

Islamo tikėjimo pagrindai

Allah (Visagalis Dievas) yra vienintelis visko kas egzistuoja Kūrėjas.

Yra tik vienas Dievas (Allah). Jėzus (taika ir ramybė jam) yra Kristus, Dievo valia gimęs stebuklingu būdu, ir Mohammedas (taika ir ramybė jam) yra paskutinysis Dievo pranašas, abu yra pasakę: „Dievas yra Vienas ir jūs turite Jam tarnauti visa širdimi, protu ir valia“.

Allah atskleidžia savo 99 atributus ir nelygina Savęs su niekuo iš Kūrinijos.

Allah sukūrė žmogų iš molio ir „Pagal savo atvaizdą“ ir „Savo sielą“, tačiau tuo pat metu Dievas neturi lygių ir jokių panašumų su savo kūriniais.

Adomas ir Ieva abu nusidėjo, tada atgailavo ir jiems buvo atleista, jų nuodėmės neturėjo jokių pasekmių jų vaikams ir palikuoniams bei ateities kartoms.

Dievas atleidžia Adomui ir Ievai po to kai jie atgailauja. Tada jis paskiria Adomą Jo Kalifu (vietininku/įpėdiniu) žemėje ir pirmuoju pranašu.

Žmogus iš prigimties yra geras, bet linkęs daryti klaidas. Musulmonams, kurie gailisi ir paklūsta Dievui, yra atleidžiama be Kristaus (ar kitų) tarpininkavimo.

Visi visur ir visada atsidavę ir paklusdami Dievo valiai gali tapti Dievo tarnais ir priartėti prie Jo.

Allah nėra panašus į savo Kūriniją. Jisai nėra vyras ar moteris ir jo Kūriniai nėra panašūs į Jį.

Krikščionybės tikėjimo pagrindai

Visagalis Dievas yra visko kas egzistuoja Kūrėjas (Pradžios knyga, 1:1)

Dievas yra Vienas. Dievas amžinai egzistuoja trijuose asmenyse: Tėve, Sūnuje ir Šventojoje dvasioje (pačios Trejybės sąvokos Biblijoje nėra).

Dievas save apreiškė kaip „Vieną Dievą“ ir „Vieną Valdovą“ (Pakartoto įstatymo Knyga, 6:3; Evangelija Pagal Morkų: 12:29)

Dievas sukūrė žmogų iš molio ir pagal savo atvaizdą (Pradžios knyga, 1)

Adomas ir Ieva nusidėjo ir užtraukė nuodėmę pasauliui, jų nuodėmės buvo paveldėtos jų vaikų (Pradžios knyga, 3:1-7)

Prigimtinė nuodėmė – visi Adomo palikuonys gimsta nuodėmingi, tai žmogaus prigimtinė savybė (Laiškas Romiečiams, 3:22-23; Pirmasis Jono Laiškas, 1:10)

Kadangi žmogus nuodėmingas iš prigimties jo nuodėmės gali būti išpirktos tik per Jėzų Kristų (Laiškas Romiečiams, 5:6, 8:32; Laiškas Kolosiečiams, 1:19-20; Laiškas Hebrajams, 7:26-27, 9:26, 10:12; Jono Laiškas 4:10)

Per Jėzaus misiją ir darbus Dievas priima krikščionis į savo šeimą ir vadina juos savo vaikais (Laiškas Romiečiams, 8:14-15; Laiškas Efeziečiams, 1:5; Laiškas Galatams, 4:5)

Biblijoje parašyta: „Dievas nėra žmogus…ne žmogaus sūnus..“ (Skaičių knyga, 23:19). Kitose vietose tam prieštaraujama.

Daugiau panašiu archyvu
Komentarai išjungti

Tai pat kviečiame skaityti

Kodėl musulmonai pasninkauja?

Viena aktualiausių šių dienų problemų – antsvoris, prieš kurį kovodami žmonės nereta…