Pagrindinis Pagrindai Pranašas Muhammadas Glaustas aprašymas apie Muhammadą, taika ir ramybė jam!

Glaustas aprašymas apie Muhammadą, taika ir ramybė jam!

Muhammad

Gal esi krikščionis – protestantas, katalikas, žydas, ateistas ar agnostikas; o gal priklausai dar kitai religijai ar sektai, kurios egzistuoja šiandien. O gal esi komunistas arba laikai save demokratu.

Kad ir kas bebūtum ir nesvarbu kokios ideologijos ar politinių įsitikinimų laikytumeisi, nesvarbu ir kokie tavo socialiniai įgūdžiai, be abejonių –

Turi žinoti šį žmogų – Muhammadą ﷺ

Jisai buvo ir iki šiol yra lyderis ir tobulo gėrio pavyzdys visai žmonijai. Jis visiems skelbė viešai savo religija, įkūrė valstybę, suformavo tautą, įvedė moralės kodą, pradėjo daug socialinių ir politinių reformų, sukūrė galingą ir dinamišką praktikuojančią visuomenę, mokino jam atskleista Dievo žodį (Koraną), kuris iš pagrindų pakeitė visiems laikams žmonių gyvenimus, jų mąstysena ir poelgius.

Jo vardas Muchammadas ﷺ

Jis gimė 570 metais Mekoje, jis buvo siųstas su pavedimu: skleisti Tiesos religiją žmonijai – Islamą (paklusnumas tik vienam Dievui), jis pradėjo savo misiją būdamas keturiasdešimties metų ir ją užbaigė; jis mirė kai jam buvo šešiasdešimt treji metai.

Būdamas Pranašu per tuos trumpus 23 metus, jis sugebėjo visame Arabijos pusiasalyje išnaikinti pagonybę ir stabmeldystę ir atversti žmones į tiesų kelią – garbinti ir paklusti tik vienam Dievui; genčių kivirčus ir karus pakeisti į nacionalinį solidarumą ir glaudžius tarpusavio ryšius; išnaikinti girtuokliavimą ir paleistuvavimą ir propaguoti blaivybę ir dievobaimingumą; sunaikinti neteisingumą ir gilų nuosmukį ir įtvirtinti aukščiausią moralės lygį. Žmogaus egzistavimo istorijoje net iki šių dienų nėra žinoma tokia vidinė ir išorinė žmogaus transformaciją vardan Dievo meilės – ĮSIVAIZDUOK, jog visi šie neįtikėtini dalykai įvyko šiek tiek daugiau nei per DU DEŠIMTMEČIUS.

Pasaulyje daugybė individualių, unikalių asmenybių. Bet nei vienas nepasižymėjo mąstymu paremtu tik religinėmis nuostatomis ar unikalia kariuomenės vadovavimo metodika. Muhammado (taika ramybė jam) gyvenimas ir jo mokymai apgaubti daugybę neįmintų spėlionių. Ir daugelis spėlionių yra dėl jo tikslios gimimo vietos ir datos; detalaus jo gyvenimo aprašymo; išsamių religinių pamokymų. Negalime pamatuoti jo pergalių ir nesėkmių,

neįmanoma tiksliai atkurti šio unikalaus žmogaus gyvenimo.

Muhammadas ﷺ prisidėjo tiek daug prie pakitimų paties žmogaus mąstyme ir elgsenoje ir iki šiol turi įtakos visai žmonijai. Yra išsaugota ir išlikę daug detalių iš jo privataus ir visuomeninio gyvenimo. Autentiški duomenys yra užfiksuoti ir patvirtinti ne tik ištikimų pasekėjų, bet ir priešiškai nusistačiusių kritikų.

Muhammadas ﷺ buvo religinis mokytojas, socialinis reformuotojas, moralės principų vedlys, ištikimas draugas, puikus kompanionas, atsidavęs šeimai vyras, mylintis tėvas – viskas viename. Mūsų istorijoje joks kitas žmogus nepranoko nei vieno iš šių gyvenimo aspektų – tai buvo pasiaukojanti asmenybė ir tobulo gėrio pavyzdys.

Muhammadas ﷺ buvo paprastas žmogus, bet jis buvo žmogus su kilnia misija, kuri buvo suvienyti žmoniją garbinti tik VIENĄ DIEVĄ ir vadovaujantis Dievo įsakymams gyventi sąžiningai ir sekti tiesiu keliu (Islamu). Jis apibūdindavo save kaip, ‘Tarnu ir Dievo Pasiuntiniu’ ir išties kiekvienas jo poelgis tai liudijo.

Net praėjus keturiolika šimtmečių daugelis Pranašo Muhammado ﷺ gyvenimo aprašymų ir jo mokymų yra išlikę nepakitę iki šių dienų. Tie patys mokymai, kurie buvo praktikuojami pranašo laikais, padeda išspręsti daugelį žmonijos problemų ir yra gydantys sielą. Tai ne Muhammado ﷺ pasekėjų tvirtinimai, tai neginčytini nešališkos istorijos faktai.

Mažiausia ką TU gali padaryti – tai stabtelėti akimirkai, gerai pamąstyti ir paklausti savęs: Ar šie neįtikėtini ir nepaprastai skambantys teiginiai gali būti tiesa? Jei tai yra tiesa, o tu nežinai Muhammado ﷺ ar net nesi girdėjęs apie jį, ar ne pats laikas priimti šį iššūkį ir pažinti artimiau šį unikalų žmogų?

Nepraleisk šios galimybės, nes gali būti, kad pažinus iš arčiau šį asmenį prasidės visiškai naujas etapas tavo gyvenime.

Pagal Eng. Husain Pasha.

Mes prašome tavęs tik trupučio tavo užimto laiko pažinti šį žmogų, kuris yra vienintelis toks vaikščiojęs ant mūsų žemės paviršiaus.

Daugiau panašiu archyvu
Komentarai išjungti

Tai pat kviečiame skaityti

Ko Islamas moko mus apie Jėzų ir jo motiną Mariją?

Jėzus Islame Jėzus gyveno maždaug prieš 2000 metų senojoje Palestinoje, tuo metu Romos imp…