Pagrindinis Pagrindai Koranas 7 priežastys, kodėl verta perskaityti Taurųjį Koraną

7 priežastys, kodėl verta perskaityti Taurųjį Koraną

7 priežastys, kodėl verta perskaityti Taurųjį Koraną

7 priežastys, kodėl verta perskaityti Taurųjį Koraną

Unikalus

Pačiame Korane netikintiesiems metamas iššūkis pabandyti Jį paneigti. Kodėl? Todėl, kad joks žmogus negali parašyti tokios knygos kaip ši, net surinkus visus įmanomus šaltinius ar pasitelkus į pagalbą dvasias. Tai Korane atskleista prieš tūkstantį ir keturis šimtus metų ir iki šiol niekas nesugebėjo šio iššūkio įveikti. Laikui bėgant parašyta milijardai knygų, tačiau nei viena knyga neprilygsta ir nėra panaši į Taurųjį Koraną.

Nepakeistas

Tai vienintelis religinis šventas raštas, kuris per amžius nebuvo pakeistas ir iki šiol yra išlikęs nepakitęs. Taurusis Koranas yra apsaugotas. Jame nėra nieko pridėta, nieko pakeista ir nieko perimta, ir jis yra lygiai toks pats, koks buvo atskleistas prieš 1400 metų.

Paskutinis

Taurusis Koranas yra paskutinis Dievo apreiškimas žmonijai. Dievas atskleidė Mozei Torą, Dovydui Psalmes, Jėzui Evangeliją, ir paskutiniam Pranašui Muhamedui (taika ir ramybė jam) Taurųjį Koraną. Lai būna taika jiems visiems. Jokia kita knyga nebebus apreikšta, nes galutinis Dievo žodis – Koranas.

Nenuginčijamas

Koranas patvirtina tam tikrus šiuolaikinio mokslo atradimus ir teiginius. Niekas negali nuginčyti šios knygos Tiesos. Joje kalbama apie tikslius istorinius įvykius ir ateities pranašystes. Korane paminėti fiziniai reiškiniai, kurie tuo metu nebuvo žinomi ir suprantami žmonėms ir tik vėliau buvo atrasti ir patvirtinti mokslininkių. Kiekviena knyga turi būti patikslinta, siekiant ją suderinti su šiuolaikinėmis žiniomis, tačiau vienintelis Koranas niekada neprieštaravo naujausiems atradimams.

Tavo kelias šiame ir pomirtiniame gyvenime

Koranas yra geriausias gyvenimo vedlys. Jokia kita knyga nepateikia tokios išsamios sistemos, apimančios visus žmogaus gyvenimo aspektus, kaip Koranas. Koranas taip pat nurodo kelią, užtikrinantį amžiną laimę pomirtiniame gyvenime, vedantį į rojų.

Dievo dovana – vedimas tiesiu keliu

Dievas tavęs nepaliko šioj žemėj vieno. Ir tavęs nesukūrė be priežasties. Dievas paaiškina tau, kodėl Jis tave sukūrė, ko Jis iš tavęs reikalauja, ir tai, ką Jis yra tau paruošęs. Pavyzdžiui, jei naudosi prietaisą ne pagal jo paskirtį, jį sugadinsi. Koks tavo tikslas žemėje? Ar tau nereikia nurodymų šiame gyvenime iš Dievo, kaip teisingai gyventi ir nepaklysti? Taurusis Koranas yra tavo kelias į sėkmę arba į žlugimą, vaistas ir gailestingumas žmonijai. Jis išgydo palūžusią sielą ir valo širdį. Tai pat išsklaido abejones ir suteikia taiką širdyje.

Tavo pokalbis su Dievu

Mes, žmonės, esame socialiai išprusę, ir mėgstame bendrauti vieni su kitais. Taurusis Koranas nurodo, kaip mes turime elgtis su visais, esančiais šalia, ir visų mūsų Kūrėju – Dievu.

Ši knyga paaiškina, kas yra Dievas, kokiais vardais turėtume kreiptis į Jį, ir būdus, kaip bendrauti ir priartėti prie Jo.

Ar šių septynių priežasčių nepakanka pažinti šią unikalią Knygą?

Daugiau panašiu archyvu
Komentarai išjungti

Tai pat kviečiame skaityti

Ko Islamas moko mus apie Jėzų ir jo motiną Mariją?

Jėzus Islame Jėzus gyveno maždaug prieš 2000 metų senojoje Palestinoje, tuo metu Romos imp…